SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Projekt przy współpracy firm:

ADVBOX EDUNAVIGATOR LOGO                                   loga

 

 

MIEJSCE I CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

KOMPLEKS SZTYGARKA
ul. Piotra Skargi 34d
41-500 Chorzów
8 godzin zegarowych ( 8:00 – 16:00 )
Najbliższe wolne terminy:

25 listopada

3 grudnia

 

Często nie uświadamiamy sobie jak ważna jest prawidłowa pierwsza pomoc. Zastanówcie się chwilę i odpowiedzcie na pytania:

 • czy gdyby jutro, w Waszej firmie ktoś potrzebował pierwszej pomocy znajdzie się człowiek, który jej prawidłowo i sprawnie udzieli?
 • czy potrafilibyście udzielić pomocy swoim najbliższym?
 • czy wiecie jak dać innym szansę na drugie życie?

W Polsce około 100 000 osób rocznie ma rozpoznany zawał serca. Co czwarty z nich umiera tylko dlatego, że większość ludzi boi się i nie potrafi prowadzić resuscytacji.
Poświęćcie swój czas i nauczcie się razem ze swoimi pracownikami ratować ludzkie życie. Zawrócenie człowieka z drogi na tamten świat to uczucie nie do opisania. Często tego doświadczam.

 

Według Art. 209. § 1. Kodeksu Pracy – Pracodawca jest obowiązany:

 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.


OFERTA DLA ZAKŁADÓW PRACY I GRUP ZORGANIZOWANYCH 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Akty prawne odnoszące się obowiązku udzielania pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo ratownika na miejscu wypadku.
 • Wstępne badanie poszkodowanego – ocena funkcji życiowych.
 • Schemat wykonania reanimacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej.
 • Schemat wykonania reanimacji krążeniowo-oddechowej u dziecka.
 • Schemat wykonania reanimacji krążeniowo-oddechowej u noworodka.
 • Wykorzystanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
 • Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej.
 • Udrażnianie dróg oddechowych u osoby dorosłej, dziecka i noworodka.
 • Mechanizm powstawania ran i zasady postępowania z osobami zranionymi.
 • Sposoby opatrywania ran: otarcie, rana cięta, rana szarpana, rana kłuta, rana z ciałem obcym, amputacja kończynowa, pogryzienia i pokąsania, poparzenia    termiczne i chemiczne, odmrożenia.
 • Upadki z wysokości – urazy czaszkowo-mózgowe.
 • Urazy klatki piersiowej i brzucha.
 • Złamania, urazy stawów.
 • Nagłe stany chorobowe: astma oskrzelowa, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, epilepsja.

PPP_4454

Uwaga: szkolenie może zostać rozbudowane o wypadki i zagrożenia charakterystyczne dla danego miejsca pracy lub stanowiska!

CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA:

 • prowadzone przez zawodowych ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem w pracy (praktyczne przygotowanie pedagogiczne),
 • wykorzystuje mnemotechniki oraz zajęcia praktyczne na fantomach marki Laerdal i Simulaids,

fantom zadławienielaerdal fantom

 • pozwala zwrócić uwagę na zagrożenia płynące z codziennych obowiązków w miejscu pracy,
 • poprawia bezpieczeństwo pracy na różnych stanowiskach,
 • umożliwia ćwiczenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u noworodka, dziecka i osoby dorosłej (urządzenia pomiarowe pozwalają ocenić skuteczność wykonywanych działań i wpajać prawidłowe zachowania wobec poszkodowanego),
 • wprowadza metody usuwania ciał obcych z dróg oddechowych poszkodowanego,
 • uczy stosowania i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
 • dzięki wykorzystaniu sztucznych ran pozwala ćwiczyć zakładanie opatrunków,
 • w przystępny sposób zaznajamia z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz zachowaniem na miejscu wypadku,
 • pełni funkcje integracyjne w zespole.

 

Szkolenie Pierwsza pomoc w nagłych zdarzeniach i wypadkach jest dynamicznym szkoleniem praktycznym, co oznacza, że każdy uczestnik posiądzie realne umiejętności błyskawicznego reagowania podczas ewentualnych wypadków w miejscu pracy.
Podczas szkolenia każdy będzie mógł przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy.
W trakcie szkolenia przeprowadzimy dodatkowo analizę składu firmowych apteczek, by można było stwierdzić, czy ich zawartość wystarcza do zabezpieczenia pracowników i czy jest zgodna
z aktualnymi normami europejskimi. To bezpłatne uzupełnienie szkolenia
i wymierna korzyść
dla pracodawców.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

KOMPLEKS SZTYGARKA
ul. Piotra Skargi 34d
41-500 Chorzów
8 godzin zegarowych ( 8:00 – 16:00 )
Najbliższe wolne terminy:

25 listopada
3 grudnia

 

CENA SZKOLENIA:

 • 100zł brutto od osoby szkolenie zwolnione z VAT.
   

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu kursu, serwis kawowy
oraz poczęstunek w czasie przerwy.

Pracujemy w dwóch grupach maksymalnie do 16 osób na jednego instruktora.

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniu

Zgłoszenie udziału następuje poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza zamówienia szkolenia na adres mailowy info@advbox.pl .
Przesłanie wypełnionego Formularza stanowi zobowiązanie do pokrycia kosztów. FORMULARZ ZAMÓWIENIA SZKOLENIA (dostępny w załączniku tego maila lub do pobrania pod adresem www.advbox.pl ) Oryginał formularza zamówienia szkolenia wraz z listą obecności jest podstawą do wystawienia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu. 

 

NoP_PDF_downlaodFORMULARZ PDF

 

 

oraz wysłać go na adres mailowy info@advbox.pl

 

OFERTA KURSU DO POBRANIA   NoP_PDF_downlaod

 

 

 

Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu

Anulowanie udziału w szkoleniu może nastąpić tylko w formie pisemnej i nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. W razie niedotrzymania tego terminu Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 1 dzień Zamawiający zobowiązany jest pokryć całość kosztów szkolenia. Akceptujemy osoby w zastępstwie bez pokrywania dodatkowych kosztów.
ADVBOX.pl zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych znaczących okoliczności.

 

Comments are closed.