W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

baner_620x100px_szkolenia_4

W Polsce około milion dzieci rocznie ulega różnego rodzaju wypadkom. Co dziesiąte z nich wymaga hospitalizacji. Biorąc pod uwagę, iż średnio ¼ życia dziecka przebiega w szkole, można obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia w placówce oświatowej. Faktem jest zatem konieczność posiadania umiejętności prawidłowego reagowania nauczyciela w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia swojego podopiecznego.Aby zapobiec tragedii i uchronić dziecko przed kalectwem lub śmiercią oraz uniknąć powikłań wynikających z nieudzielenia pomocy, roszczeń ze strony rodziców, oraz instytucji ubezpieczeniowych należy w sytuacjach zagrożenia niezwłocznie podejmować działanie. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy ofertę, która pozwoli być pewnym swoich działań i prawidłowo postępować w powyższych sytuacjach.

 

MODUŁ I

Czas trwania  – 4h

Ilość kursantów: max 32 osób

 

Tematyka zajęć :

 • Prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Łańcuch przeżycia – omówienie podstawowych etapów udzielania pomocy.
 • Bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia.
 • Ocena funkcji życiowych osoby poszkodowanej.
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby dorosłej oraz dziecka.
 • Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 • Zadławienie standardy postępowania.
 • Przyczyny i postępowanie w omdleniu.
 • Podstawowy skład apteczki pierwszej pomocy,
 • Najczęściej występujące urazy i rany w placówkach oświatowych – mechanizmy powstawania i sposoby zabezpieczania.
 • Inne stany nagłego pogorszenia zdrowia u dzieci i młodzieży.

 

Podczas zajęć istnieje możliwość pracy na apteczkach szkoły/przedszkola celem omówienia jej składu i poprawy bezpieczeństwa.

Metody nauczania:

Szkolenie składa się z wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej, którego zadaniem jest przekazanie podstawowej wiedzy kursantowi. W skład szkolenia wchodzą również pokazy zastosowania omawianych procedur.

 

MODUŁ II

Ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Czas trwania  – 4h

Ilość kursantów: max 16 osób

 

Tematyka zajęć :

 • Bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia.
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby dorosłej, dziecka oraz osoby otyłej.
 • Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 • Bezpieczne obracanie poszkodowanego z pozycji na brzuchu do pozycji na plecy.
 • Postępowanie w zadławieniu.
 • Rany i urazy i rany w placówkach oświatowych – mechanizmy powstawania i sposoby zabezpieczania.

Metody nauczania:

Szkolenie składa się w głównej mierze z pokazów i ćwiczeń, których zadaniem jest przekazanie praktycznej umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Moduł nr 2 utrwala wiedzę, która została nabyta podczas wykładów i pokazów modułu nr 1.

 

Zapytaj o szkolenie, korzystając z poniższego formularza.

 

* wymagane wypełnienie pól

Comments are closed.